albion.edu.pl

O nas

Szkoła Języka Angielskiego Albion rozpoczęła swoją działalność 1 września 2001r. Jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych Wydziału Oświaty w Lublinie pod numerem ewidencyjnym 419/P/N po uzyskaniu pozytywnych opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubelski Kurator Oświaty. Nasi nauczyciele/ lektorzy mają pełne kwalifikacje zawodowe oraz przygotowanie pedagogiczne.

Misją szkoły jest rzetelne i profesjonalne nauczanie języka angielskiego.

Uczestnikami naszych kursów są dzieci i młodzież w wieku szkolnym na wszystkich poziomach zaawansowania.

Od 2001 r. skutecznie przygotowujemy do egzaminów maturalnych, gimnazjalnych, ósmoklasisty oraz międzynarodowych egzaminów językowych Cambridge ESOL – FCE, CAE, CPE. Zdawalność tych ostatnich wynosi 100% a najczęściej uzyskiwaną oceną na certyfikacie jest A.

Od początku istnienia szkoły konsekwentnie podnosimy jakość stosowanych metod i technik nauczania, które pozwalają Naszym Słuchaczom osiągać umiejętności językowe optymalne do ich indywidualnych możliwości.

Dokonujemy wszelkich starań, aby nauka w naszej szkole była nie tylko efektywna, ale i przyjemna. Tworzymy kameralne grupy 5-8 osobowe. Podstawowym kryterium powstających grup jest poziom językowy uczniów, który weryfikujemy na podstawie bezstresowych testów i rozmów kwalifikacyjnych.  Ponadto staramy się łączyć w grupy uczniów w tym samym wieku.