albion.edu.pl

Jak uczymy

  Nauka języka w naszej szkole koncentruje się na rozwijaniu wszystkich umiejętności językowych tj. mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Szczególny nacisk kładziemy jednak na rozwijanie praktycznych sprawności językowych - mówienie oraz rozumienie ze słuchu, gdyż umiejętności te warunkują sprawne porozumiewanie się z osobami mówiącymi w języku angielskim.

  Metody nauczania i techniki prowadzenia zajęć dostosowujemy do potrzeb grupy. Lektorzy wykorzystują różnorodne materiały takie jak rekwizyty, gry językowe, pomoce audiowizualne, które umożliwiają prowadzenie zajęć w sposób dynamiczny i ciekawy.

  Nauczyciele prowadzący zajęcia w danej grupie systematycznie monitorują progres uczestników kursów w zakresie mówienia, słuchania, czytania i pisania.
  Zajęcia z dziećmi prowadzone są w oparciu o specjalnie opracowane programy, które łączą efektywną naukę z elementami zabaw i gier językowych wprowadzanych za pomocą opracowanych przez nauczycieli pomocy dydaktycznych oraz dostępnych pomocy multimedialnyc