Multimedia

 W standardowy szkolno-lekcyjny system nauczania wprowadzamy „komputer” jako element wspomagający nauczanie i uczenie się języka angielskiego. W dobrze wyposażonej pracowni multimedialnej podczas zajęć wykorzystujemy treści językowe dostępne na rekomendowanych przez specjalistów stronach internetowych oraz multimedialne programy komputerowe.
  Niewątpliwą zaletą nauki w pracowni multimedialnej jest szeroko rozumiana interaktywność. Słuchacz nie odbiera biernie treści językowych wprowadzanych przez lektora lecz za pośrednictwem komputera ma możliwość słuchania tekstów, nagrywania swoich wypowiedzi, studiowania rozmów i tekstów, robienia ćwiczeń gramatycznych i słownikowych.
  W naszej szkole komputer jest również narzędziem wspomagającym pisanie tekstów w języku angielskim. Wykorzystujemy do tego celu multimedialne programy do nauczania pisania wszystkich rodzajów tekstów takich jak: list formalny, list nieformalny, opowiadanie, recenzja itp. oraz słowniki dostępne na płytach CD oraz
online, które podają  definicje słów, ich wymowę oraz ćwiczenia dotyczące użycia.
  Zajęcia w pracowni multimedialnej są spójne z zajeciami stacjonarnymi i  prowadzone są  wyłącznie z wykorzystaniem materiału staranie wyselekcjonowanego przez nauczyciela prowadzącego.