albion.edu.pl

Organizacja

Godziny pracy

Pracujemy zgodnie z opracowanym na dany rok szkolny planem zajęć. Szkołę otwieramy na co najmniej 20 minut przed planowanymi zajęciami. Zajęcia odbywają się głównie w godzinach popołudniowych ze względu na obowiązki naszych uczniów w godzinach wcześniejszych. Plany naszych zajęć dostosowane są do planów lekcji w szkołach (przed 15 września).

 

Organizacja zajęć

Każdą grupę prowadzą dwaj lektorzy na zmianę dla urozmaicenia lekcji. Wyjątkiem są grupy zaawansowane, które zwykle spotykają się tylko z jednym lektorem. Nasi nauczyciele od wielu lat wykorzystują techniki IT - tablice interaktywne z szybkim łączem internetowym w każej pracowni - to dla nas standard.

Każddy semestr nauki kończy się egzaminem. Uczniowie systematycznie zaliczają gramatykę
i słownictwo w czasie trwania kursu.