Patronat metodyczny

 Szkoła Języka Angielskiego Albion działa pod patronatem metodycznym Pearson Education Polska. Konsultanci metodyczni  tego znanego wydawnictwo brytyjskiego pomagają nam w doborze najlepszych podręczników oraz opracowanych do nich programów nauczania języka angielskiego, zatwierdzonych przez MEN.
  Dzieki patronatowi Pearson nasza szkoła korzysta z szeregu materiałów dodatkowych rekomendowanych przez metodyków języka angielskiego, które uatrakcyjniają zajęcia.

Nasi lektorzy rozwijają swoją wiedzę na temat najnowszych metod i technik nauczania uczestnicząc w często organizowanych przez Pearson Education warsztatach metotycznych.