albion.edu.pl

RODO

RODO w Albionie

 

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych obowiązują od dnia 25.05.2018 r.

Informujemy, iż administratorem danych osobowych Państwa i Państwa  Dziecka jest ALBION SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ul.Przecznica 14  20-316 Lublin.

Można się z nami kontaktować listownie, poprzez email na adres albion@albion.edu.pl  oraz telefonicznie: +48 601 666 545.

Dane osobowe są nam potrzebne, abyśmy mogli skontaktować się z Państwem w sprawach związanych z potrzebami  Dziecka, kontrolować jego obecności, oceniać i wpisywać oceny do dziennika, mieć możliwość kontaktowania się z Państwem w razie zaistnienia potrzeby, pokazywać sukcesy Państwa Dziecka na stronie internetowej pod warunkiem wyrażenia dobrowolnej zgody.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.

Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób,
w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: albion@albion.edu.pl  lub listownie na adres: Ul.Przecznica 14, 20-316 Lublin. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych lub od dnia 25.05.2018 r. przepisów RODO.

Dane osobowe przechowywane będą przez administratora przez okres świadczenia usług edukacyjno-opiekuńczych, w szczególności do podpisania umowy na świadczenie usług oświatowych oraz archiwizowane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych. Nikomu nie udostępniamy Państwa danych osobowych bez wyrażenia dobrowolnej zgody.

Nie upubliczniamy wizerunku Państwa i Państwa Dzieci bez odpowiedniej zgody.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

Monitoring w Albionie.

Monitoring w naszej szkole służy do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa Dzieciom oraz Pracownikom Szkoły. Kamery zlokalizowane są w widocznych miejscach na zewnątrz budynku oraz obejmują zasięgiem wejście do szkoły. Zapis z kamer jest automatycznie usuwany i nadpisywany po upływie 10 dni.