albion.edu.pl

Zapisy

Zapisy prowadzone są  codziennie od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły w godz.16 -19.30. Zapisy promocyjne prowadzimy każdego roku w czerwcu. Główny nabór do naszej szkoły odbywa się w pierwszych dwóch tygodniach września. Zapisy uzupełniające prowadzone są przez cały rok szkolny.

Nowi słuchacze przyjmowani są do poszczególnych  grup na podstawie testu leksykalno-gramatycznego oraz krótkiej rozmowy  w języku angielskim. Wyjątek stanowią uczniowie, którzy rozpoczynają naukę języka angielskiego od podstaw. 

Kontakt z nami:

telefony komórkowe : 601 666 545

tel stacjonarny tylko w godzinach pracy: 81 745 72 55

adres e-mail: albion@albion.edu.pl