ZAPISY

  Zapisy prowadzone są  codziennie od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły w godz.16-19. Zapisy promocyjne prowadzimy każdego roku w miesiącu czerwcu. Aktualna oferta znajduje się w zakładce ZAPISY. Główny nabór do naszej szkoły odbywa się od w pierwszych dwóch tygodniach września. Zapisy uzupełniające prowadzone są przez cały rok szkolny.
  Nowi słuchacze przyjmowani są do poszczególnych  grup na podstawie testu leksykalno-gramatycznego oraz krótkiej rozmowy  w języku angielskim. Wyjątek stanowią osoby, które rozpoczynają naukę języka od podstaw.

Kontakt z nami:
telefony komórkowe : 601 666 545
adres e-mail: secretariat@albion.edu.pl